เทศกาลโคมไฟและผลิตภัณฑ์ใหม่

February 19, 2019

วันนี้เป็นเทศกาลโคมไฟเทศกาลจีนแบบดั้งเดิม ขออวยพรให้คุณและครอบครัวมีความสุข

ในเวลาเดียวกัน บริษัท ของเราเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกลดราคา

ลูกค้าสามารถส่งคำถาม

ราเชล