เราได้รับเชิญให้เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Alibaba หางโจว

May 14, 2019

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เราได้รับเชิญให้เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Alibaba หางโจว
วันนี้ทีมงานของเราไปเยี่ยมกลุ่มอาลีบาบา เราได้รับมาก